ضوابط استفاده از سرویس ردیابی گوشی
      
شارژ ایرانسل

١ کارت شارژ مورد نظرتان را انتخاب کنید :

ایرانسل

همراه اول

تالیا

رایتل

کارت شارژ ایرانسل 1000 تومانی

کارت شارژ ایرانسل 2000 تومانی

کارت شارژ ایرانسل 5000 تومانی

کارت شارژ ایرانسل 10000 تومانی

کارت شارژ ایرانسل 20000 تومانی

کارت شارژ همراه اول 1000 تومانی

کارت شارژ همراه اول 2000 تومانی

کارت شارژ همراه اول 5000 تومانی

کارت شارژ همراه اول 10000 تومانی

کارت شارژ همراه اول 20000 تومانی

کارت شارژ همراه اول 50000 تومانی

کارت شارژ همراه اول 100000 تومانی

کارت شارژ تالیا 1000 تومانی

کارت شارژ تالیا 2000 تومانی

کارت شارژ تالیا 5000 تومانی

کارت شارژ تالیا 10000 تومانی

کارت شارژ تالیا 20000 تومانی

کارت شارژ رایتل 2000 تومانی

کارت شارژ رایتل 5000 تومانی

کارت شارژ رایتل 10000 تومانی

کارت شارژ رایتل 20000 تومانی

کارت شارژ رایتل 50000 تومانی

۲ تعداد کارت مورد نظرتان را انتخاب کنید :

۳ ایمیل و شماره موبایل خود را وارد کنید :

ایمیل
موبایل
مرا بخاطر بسپار

۴ بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب کنید :

بانک صادر کننده ی کارت :

عملیات پرداخت با همکاری

انجام می شود

کارت انتخاب شده و صورتحساب شما به شرح زیر است :

نوع کارت
مبلغ کارت
تعداد 1
جمع

شرایط و ضوابط استفاده از سرویس ردیابی گوشی

به منظور سهولت در ردیابی گوشیهای مسروقه و یا مفقودسامانه پیامکی #۶۱۰۱* توسط شرکت ایرانسل راه اندازی شده است. در این رابطه متقاضیان متعهد به رعایت شرایط و ضوابط ذیل می یاشند:
۱- در خواست ردیابی از طریق این سامانه پیامکی صرفاً باید از طریق یک سیم کارت ایرانسل (به غیر سیم کارت مورد درخواست ردیابی) صورت گیرد.
۲- لازم است پیش از اقدام جهت ردیابی، سیم کارت موجود در گوشی مسروقه بایستی مسدود گردد. مشترکین ایرانسل جهت مسدودی خط خود از طریق تماس ۰۹۳۷۷۰۰۰۰۰۰ یا ۰۹۳۷۷۰۳۳۰۰۰(از سایر خطوط) و ۷۰۰ یا ۷۰۳ (از خطوط ایرانسل) یا کنترل حساب اینترنتی (e_Care) می توانند اقدام نمایند. متقاضی می بایست پس از گذشت حداقل ۵ روز از تاریخ مسدودی سیم کارت نسبت به ثبت درخواست ردیابی از طریق این سرویس اقدام نماید. درصورت اقدام پیش از ۵ روز احتمال شناسایی شماره موجود در گوشی مفقودی/مسروقه به عنوان سارق و اعلام آن به مراجع قضایی وجود خواهد داشت که موجب مردود شدن نتیجه ردیابی خواهد شد.
۳- متقاضی اذعان می دارد کلیه مدارک و مستندات مربوط به مالکیت سریال گوشی مفقودی/مسروقه (موضوع ردیابی) را در اختیار داشته و در صورت اثبات خلاف آن شخصاً در برابر هرگونه ادعای احتمالی در کلیه مراجع ذیصلاح پاسخگو خواهد بود.
۴- متقاضی متعهد گردید اطلاعات در خواست شده از طریق سامانه #۶۱۰۱* را به درستی پاسخ داده و شخصاً مسئول هرگونه اطلاعات خلاف واقع خواهد بود.
۵- هزینه استفاده از خدمات سرویس ردیابی ۱۰۰۰ریال به ازای ثبت هر درخواست بوده و ایرانسل مجاز به کسر هزینه از محل اعتبار سیم کارت ارسال کننده درخواست می باشد،در رابطه با سیم کارتهای دایمی نیز هزینه مذکور در صورتحساب دوره بعد منظور خواهد شد . متقاضی اذعان می نماید که از میزان تعرفه آگاهی داشته و موافقت خود را با پرداخت آن اعلام می دارد.
۶- عدم رعایت موارد فوق الذکر که ممکن است منجر به نتیجه نامعتبر و یا نتیجه منفی گردد مانع از کسر هزینه سرویس (موضوع بند ۵) نخواهد شد و متقاضی حق هر گونه ادعایی در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود.
۷- این سرویس صرفاً مثبت یا منفی بودن نتیجه ردیابی را مشخص می نماید و ارائه اطلاعات هویتی مربوط به فرد استفاده کننده از گوشی مستلزم ارائه دستور قضایی است در صورت دریافت پیامکی مبنی بر منفی بودن نتیجه ردیابی، متقاضیان می توانند حداقل ۵ روز پس از دریافت پیامک، نسبت به ردیابی مجدد اقدام نمایند. در صورت مثبت بودن پاسخ، پیامکی مبنی بر نتیجه ردیابی شامل تاریخ ردیابی برای متقاضی ارسال می گردد که به موجب آن مالک گوشی می تواند به مراجع قضایی مراجعه نموده و نسبت به دریافت دستور قضایی مربوطه اقدام نماید. قید کد پیگیری و تاریخ ردیابی در نامه قضایی ضروری است. حداکثر مهلت ارائه نامه مزبور به شرکت ایرانسل شش ماه از تاریخ وصول پیامک است.